Koningsbal estafette

De groepjes staan in rijen naast elkaar. Op 3 meter voor ieder groepje staat een speler, de koning. Hij staat met zijn gezicht naar de rij toe in zijn handen heeft hij een bal. Op teken start 't spel; de koning gooit de bal naar de nummer 1 van zijn groepje. Deze werpt de bal weer terug en gaat dan op zijn hurken zitten. Daarna gooit de koning de bal naar nummer 2, die de bal ook weer terug gooit naar de koning en vervolgens ook op zijn hurken gaat zitten. Als de laatste speler de bal naar de koning heeft teruggeworpen, op zijn hurken zit en de koning heeft de bal, dan steekt de koning zijn hand op. Welk groepje is 't eerst klaar.

Variatie: als de laatste speler van het groepje de bal heeft gekregen, dan loopt hij er mee naar voren en neemt hij de plaats van de koning in. Deze neemt de plaats van de eerste speler in. Enzovoorts totdat de speler die bij het begin koning was weer op de koningsplaats staat.

Meer spelletjes op deze website…

… of vind meer spelletjes hier: