Lummelvoetbal

Op de grond een grote cirkel tekenen, waaromheen de spelers zich moeten opstellen, zij mogen niet in de cirkel komen. Twee spelers lopen vrij binnen de cirkel en mogen niet buiten de cirkel komen. De spelers die buiten de cirkel staan spelen elkaar de bal toe kris kras door de cirkel heen, zij mogen hierbij alleen de voeten gebruiken. De spelers in de cirkel moeten trachten de bal te onderscheppen, zij mogen daarbij de handen en de voeten gebruiken. Diegene die de bal te pakken weet te krijgen wisselt met de kringspeler die de bal 't laatst heeft geschoten.

Meer spelletjes op deze website…

… of vind meer spelletjes hier: