Letterestafette

De groepen staan naast elkaar achter een lijn opgesteld. Voor iedere speler is er een letter. De spelleider roept een bepaald woord. Dat woord moet door de groep, met de letters die ze hebben, gevormd worden. De spelers met de betreffende letters van een woord moeten zich op een stippellijn met hun gezicht naar de groep gekeerd opstellen, zodat het woord zichtbaar is.

Dit spel kun je gemakkelijk zelf maken: je kiest een bepaald woord, zes letters, waar gemakkelijk andere woorden uit te maken zijn. Elke letter zet je op een apart vel papier.

Je kunt in plaats van letters ook cijfers (1 t/m 6) nemen. De opdrachten bestaan dan uit: stel dat of dat getal samen. Je kunt ook rekenopdrachtjes geven. (door op te tellen, of te trekken of te delen)

Meer spelletjes op deze website…

… of vind meer spelletjes hier: