Verscheurde krantenestafette

Groepen staan in een cirkelvorm opgesteld. Iedere groep krijgt een pagina van een krant die in net zoveel stukken wordt gescheurd als er deelnemers zijn. Iedereen krijgt een stuk en moet dat goed bekijken, en wel zodanig dat hij hem kan herkennen (foto's, tekeningen, tekst e.d.). Daarna haalt de spelleider alle stukken weer op en hij legt alle stukken in 't midden van de cirkel neer. Op teken gaan alle nummers 1 van ieder groepje hun stuk krant ophalen die ze voor de groep neerleggen, daarna de nummer 2 etc. Als alle leden hun stuk hebben opgehaald moeten ze de pagina weer leesbaar maken door alle stukken aan elkaar op de juiste plek te leggen.

Meer spelletjes op deze website…

… of vind meer spelletjes hier: