Geheugen

Levend memory

Net als bij echt memory is het doel van dit spel om twee van dezelfde te vinden. Hier wordt niet met kaartjes gespeeld, maar met bewegende personen.

De twee memory spelers gaan buiten het zicht van de rest van de groep staan. De rest van de groep maakt tweetallen. Elk …

Kimspel

De spelers zitten in twee of drietallen.. Nodig zijn wat spullen die voor de hand liggen. Iedereen legt de voorwerpen die hij bij zich heeft op de grond. Daarna mag er een seconde of 15-20 naar gekeken worden. Dan worden ze bedekt en proberen de spelers om beurten de voorwerpen …

Verscheurde krantenestafette

Groepen staan in een cirkelvorm opgesteld. Iedere groep krijgt een pagina van een krant die in net zoveel stukken wordt gescheurd als er deelnemers zijn. Iedereen krijgt een stuk en moet dat goed bekijken, en wel zodanig dat hij hem kan herkennen (foto's, tekeningen, tekst e.d.). Daarna haalt de …