Voor schut staan

Eén van de partners zet de ander in een bepaalde stand. Bijvoorbeeld in de houding van een agent die het verkeer staat te regelen, of 'n voetballer. De persoon die in die houding is gezet heeft de ogen daarbij dicht. Nadat deze in de betreffende houding staat, opent hij z'n ogen en probeert de houding te herkennen en aan de partner duidelijk te maken. Daarna wisselen.

Dit spel kan ook in twee groepen gespeeld worden. De ene groep beeldt iets uit. (Zorg er voor dat deze groep in z;n geheel iets uitbeeldt en niet één persoon.) De andere groep ziet te achterhalen wat het is.

Meer spelletjes op deze website…

… of vind meer spelletjes hier: