Improvisatie

Levend memory

Net als bij echt memory is het doel van dit spel om twee van dezelfde te vinden. Hier wordt niet met kaartjes gespeeld, maar met bewegende personen.

De twee memory spelers gaan buiten het zicht van de rest van de groep staan. De rest van de groep maakt tweetallen. Elk …

Woord tekenen

Het team probeert door tekeningen te achterhalen welk woord gevraagd wordt.

De spelleider heeft een woord op papier staan. Een lid van het team krijgt nu een willekeurige letter en probeert deze duidelijk te maken aan de rest van het team door iets te tekenen dat met deze letter begint …

Dierenspel

Groep onderverdelen in groepjes van 5-6 spelers. Ieder groepje heeft een spel speelkaarten. Iedere speler krijgt een gelijk aantal kaarten. Vooraf spreken de spelers met elkaar of welk dierengeluid zij na bootsen. Daarna kan het spel starten. Om de beurt draaien de spelers de bovenste kaart van hun stapeltje om …

Voor schut staan

Eén van de partners zet de ander in een bepaalde stand. Bijvoorbeeld in de houding van een agent die het verkeer staat te regelen, of 'n voetballer. De persoon die in die houding is gezet heeft de ogen daarbij dicht. Nadat deze in de betreffende houding staat, opent hij z'n …

Uitbeeldingsestafette

De spelleider heeft op kaartjes een aantal beroepen staan. Voor ieder groepje een gelijk aantal kaartjes (uiteraard met dezelfde beroepen). Spelers zitten in een kring op de grond. Nummer 1 van ieder groepje komt bij de spelleider een beroep halen, Welke ze moeten uitbeelden voor hun groepje. Als het beroep …

De dirigent

De spelers staan in een kring. Eén speler wordt aangewezen als speurder. De speurder verlaat de kring en er wordt een speler aangewezen die de dirigent is. Als er een dirigent aangewezen is, kan de speurder weer terugkomen. De dirigent maakt bewegingen en geluiden die de andere spelers direct na …

De grote imitatie

Een speler gaat voor de groep staan en maakt allerlei bewegingen op de plaats of met een geringe verplaatsing. De overige spelers doen die bewegingen precies na.

In plaats van een speler kun je ook twee spelers voor de groep neerzetten. De spelers, nu in tweetallen, doen ze na. Een …

Pats wie sloeg

Dit spel speel je in groepjes van 5-6 personen. Een van de spelers gaat met zijn rug naar het groepje staan en houdt zijn linker- of rechterhand gestrekt onder en tegen zijn rechter- dan wel zijn linkeroksel. De hand is met de binnenkant naar buiten gekeerd. De overige spelers staan …