Pats wie sloeg

Dit spel speel je in groepjes van 5-6 personen. Een van de spelers gaat met zijn rug naar het groepje staan en houdt zijn linker- of rechterhand gestrekt onder en tegen zijn rechter- dan wel zijn linkeroksel. De hand is met de binnenkant naar buiten gekeerd. De overige spelers staan naast elkaar in een halve cirkel achter de speler.

Een van de spelers tikt tegen de geopende hand waarna de voorste speler zich snel omkeert en de speler tracht aan te wijzen, die tegen zijn hand tikte. Is zijn aanwijzing goed, dan moet de aangewezen speler voor de groep gaan staan.

Meer spelletjes op deze website…

… of vind meer spelletjes hier: