Estafette

Koningsbal estafette

De groepjes staan in rijen naast elkaar. Op 3 meter voor ieder groepje staat een speler, de koning. Hij staat met zijn gezicht naar de rij toe in zijn handen heeft hij een bal. Op teken start 't spel; de koning gooit de bal naar de nummer 1 van zijn …

Overheen onderdoor estafette

Spelers verdelen in twee groepen. Zij gaan achter elkaar staan met een onderlinge tussenruimte van ongeveer 1 meter. Om en om staan de spelers in bokstand of wijdbeens, nr. 1 bokstand, nr. 2 wijdbeens etc. De eerste speler van iedere groep staat in starthouding. Op teken van de spelleider gaan …

Baldribbelestafette

Groep is onderverdeeld in kleinere groepjes. Ze staan achter een startlijn. Iedere groep heeft een eigen keerpunt. Op teken starten de nummers 1. Zij hebben een bal waarmee zij al dribbelend het parcours afleggen om het keerpunt heen terug naar de startlijn de bal overgeven aan nummer 2 en achteraan …

Ballonnenrace

Het team probeert zoveel mogelijk ballonnen op onderstaande wijze over een parcours te brengen.

Een tweetal teamleden blazen ballons op terwijl de andere deze, een per keer wegbrengen. De ballon ligt op een oud laken dat door twee personen wordt vastgehouden. Ze werpen de ballon met behulp van het laken …

Bankenestafette

Vier banken staan zo dat ze een vierkant vormen. De spelers in twee groepen verdelen. Zij staan tegenover elkaar op een bank. De spelleider staat in het midden van 't vierkant. Hij houdt zijn armen zoals een verkeersagent. Hiermee geeft hij de richting aan voor de groepen. De linkerarm geeft …

Tekenestafette

Groepjes van gelijke grootte zitten aan een tafel of op de grond en hebben papier en viltstiften voor zich liggen. De spelleider geeft de nummers 1 van elk groepje een tekenopdracht, die de rest van het groepje niet mag horen. De nummers 1 gaan het opgegeven onderwerp tekenen, de overige …

Verscheurde krantenestafette

Groepen staan in een cirkelvorm opgesteld. Iedere groep krijgt een pagina van een krant die in net zoveel stukken wordt gescheurd als er deelnemers zijn. Iedereen krijgt een stuk en moet dat goed bekijken, en wel zodanig dat hij hem kan herkennen (foto's, tekeningen, tekst e.d.). Daarna haalt de …

Verkleedestafette

Drie verschillende stellen kleren liggen op drie verschillende plaatsen. Bij elke plaats staan twee spelers. De eerste speler trekt de kleren bij plaats één aan, de tweede speler bij plaats twee en speler drie de kleren bij plaats drie. Nummer één rent naar plaats nummer twee, trekt zijn kleren uit …

Schoenen estafette

De spelers trekken hun schoenen uit, deze worden aan het eind van een baan (ver van een muur) op een hoop gelegd. De spelleider verdeeld de groep in groepjes van 4-5 spelers. Op een teken rennen de nummers 1 van elk groepje naar de stapel schoenen vissen hun schoenen eruit …

Hinkel estafette

Spel spelen in groepjes van 4 spelers.

Het spel is afkomstig uit China, het wordt gespeeld met 10 steentjes of 10 stokjes. De stokjes of steentjes worden neergelegd met een tussenruimte van ongeveer 30 centimeter. Om beurten moeten de spelers over de stokjes of steentjes heen hinken zonder ze aan …

Treinestafette

Op signaal lopen de nummers 1 van elk groepje, dit zijn de diesel-loks, naar 't keerpunt, daar omheen en terug naar de startlijn. De nummers 2 staan daar klaar met de handen naar voren, daarmee worden ze gekoppeld aan de "diesel-lok". Enzovoorts tot uiteindelijk de gebelde groep is aangekoppeld.

Rangeerestafette …

Spakenwiel estafette

De opstelling is in de vorm van een spakenwiel. Ieder groepje is een "spaak" en alle spelers staan met hun gezicht naar het midden gericht. Op een teken lopen de nummers 1 om alle groepen heen en zo terug naar hun groep. Daar tikken ze de nummers 2 aan. Enzovoorts …

Matje vlechten

Ieder groepje geeft elkaar de hand en vormt een kring. Handen niet lager dan middel laten komen. Op teken laten de nummers 1 van elk groepje de handen los en gaan linksom de kring langs op de volgende wijze: eerst achter de speler links van hem, om, dan onder de …

Paardrij-estafette

De spelers staan voor dit spel achter elkaar achter de startlijn. De eerste speler van iedere groep neemt de tweede speler op de rug en als de spelleider een startsignaal geeft, rent hij naar het einde van de baan. Zodra ze daar aangekomen zijn, moeten de spelers wisselen. Het paard …