Balspelen

Lijnbal

Lijnbal is een simpele vorm van volleybal. Het is een spel voor twee teams van 6 tot 10 spelers. Het speelveld wordt door middel van een lijn in twee gelijke vakken verdeeld. Voor de hoogte van de lijn neem je de gemiddelde lengte van alle spelers. De teams proberen de …

Mutsenvoetbal

Net als bij gewoon voetbal zijn er twee teams en twee doelen. Er is echter geen bal.

De persoon met de muts op zijn hoofd is de bal. Deze persoon kan scoren door in het doel van de tegenpartij te lopen, met de muts op zijn hoofd. Spelers van de …

Koningsbal estafette

De groepjes staan in rijen naast elkaar. Op 3 meter voor ieder groepje staat een speler, de koning. Hij staat met zijn gezicht naar de rij toe in zijn handen heeft hij een bal. Op teken start 't spel; de koning gooit de bal naar de nummer 1 van zijn …

Minikorfbal

In het veld worden twee cirkels getekend van ongeveer drie meter doorsnede. In het midden van deze cirkels staan een blik of een pannetje. Het doel van het spel is om een tennisbal in het blik van de tegenpartij te gooien. De spelers mogen daarbij niet in de cirkels komen …

Flessenvoetbal

Elke partij - er kunnen evenveel partijen zijn als patrouilles - heeft een afgebakende cirkel met in het midden een fles (plastic flessen zijn het handigst), die gevuld is met water. De cirkel waar de fles in staat, mag tijdens het gewone spel niet betreden worden. De partijen proberen, door gewoon te …

Baldribbelestafette

Groep is onderverdeeld in kleinere groepjes. Ze staan achter een startlijn. Iedere groep heeft een eigen keerpunt. Op teken starten de nummers 1. Zij hebben een bal waarmee zij al dribbelend het parcours afleggen om het keerpunt heen terug naar de startlijn de bal overgeven aan nummer 2 en achteraan …

Klapbal

Middenspeler moet bal naar iemand in de kring gooien. Deze kringspeler moet in zijn handen klappen voordat hij de bal vangt, waarna hij de bal weer terug gooit naar de middenspeler.

Op teken start het spel; de middenspeler gooit de bal naar een kringspeler. Wanneer iemand de bal laat vallen …

Lummelvoetbal

Op de grond een grote cirkel tekenen, waaromheen de spelers zich moeten opstellen, zij mogen niet in de cirkel komen. Twee spelers lopen vrij binnen de cirkel en mogen niet buiten de cirkel komen. De spelers die buiten de cirkel staan spelen elkaar de bal toe kris kras door de …

Inhaalrace

Twee partijen die om en om in een kring staan moeten elkaar de bal toewerpen. Welke partij haalt wie in.

Iedere groep heeft een bal. Op teken van de spelleider moet de bal in dezelfde richting worden gespeeld naar de volgende speler van de eigen groep. Starten bij twee tegenover …

Poortbal

Op teken van spelleider moet de persoon in het midden van de kring trachten de bal door iemands benen heen te rollen, hij mag daarbij allerlei schijnbewegingen waken. Maar als hij gooit moet hij precies in 't midden van de kring staan. De kringspelers mogen hun voeten niet bewegen, maar …

Sanderbal

Een even aantal spelers staat in een kring. Twee spelers aan beide zijden van de kring krijgen een bal. De oneven spelers horen bij team één en de even spelers bij team twee. Als het spel begint gooien ze de bal naar de speler die twee plaatsen verder in de …

Blikjes verdedigen

Kringspelers trachten met een tennisbal blikjes of knotsen omver te rollen die in het midden van de kring staan. Deze worden echter verdedigd door een middenspeler.

Op een teken start een van de kringspelers met het spel. Diegene uit de kring die het laatste blikje of de laatste knots/kegel …

Blikjeswerpen

Proberen met behulp van tennisballen zoveel mogelijk blikjes van paaltjes of te werpen.

Een slagman slaat met een slaghout op een plankje waarop een tennisbal ligt. De bal moet over een net (of ander obstakel) heen waar hij wordt opgevangen in een blikje. Zo niet dan is de bal niet …

Balveroveren

Balveroveren of lummelen is een spel dat gespeeld wordt met 5 tot 15 spelers. Voor het spel heb je een bal van willekeurige grootte nodig.

De spelers vormen een flinke kring en één speler gaat midden in de kring staan.

De kringspelers bezitten de bal en gooien die naar elkaar …

Kruktennis

Een speler staat op een krukje in het midden van een cirkel en heeft een tennisracket in zijn band. De andere spelers moeten proberen een tennisbal of foambal tussen de poten van het krukje door te gooien, terwijl de speler op de kruk dit met behulp van het tennisracket probeert …